A MAPOSZ elnöksége a légfegyverek torkolati energiájának mérésére a Dinamit Nobel Geco típusú lövedéket határozza meg. A torkolati energia meghatározása során a lövedéktömeget 0,454 gramm tömegűként kell figyelembe venni.

A MAPOSZ elnöksége a fegyverek tömegének mérésére a következő szabályt alkotja: a mérés során figyelembe kell venni a versenyfeladat végrehajtása során a fegyverrel egybeszerelt minden alkatrészt, így az arra felszerelt távcsövet és az esetleges bipodot is.

Minden mérést 6% bizonytalansági tényező figyelembe vételével kell végrehajtani. Szabálytalannak csak az a fegyver tekinthető, amely valamely szabályzatban előírt határértéket 6%-nél nagyobb mértékben halad meg.

Minden mérést háromszor kell végrehajtani és az ekként kapott értékek számtani középértéke a mért adat.

Elnökség, 2015. március 26.