Határozatok

A MAPOSZ elnöksége a 2017/3-as számú határozathoz igazodva, külön értékeléssel díjazza az OB-n rugós légfegyverrel legmagasabb összpontszámot elérő versenyzőket.

1. díj: 1 db. HW 30S típusú légfegyver
2. díj: 1 db. DELL típusú laptop, laptoptáskával, 1 év garanciával
3. díj: 1 db. Olympus típusú 14Mp-s digitális fényképezőgép

A MAPOSZ elnöksége méltányossági alapon megnyitja a nevezés lehetőségét a 2017.10.01-én tartandó OB-ra azon versenyzők számára, akik 2017 évben napi rajtengedéllyel vettek részt a MAPOSZ versenyrendszerében. A méltányossági kérelmeket a elnok@maposz.sport.hu email címre kell megküldeni, 2017.09.28-ig. Ezen időpontot követő méltányossági kérelmek elfogadására nincsen lehetőség.

A MAPOSZ elnöksége a légfegyverek torkolati energiájának mérését megváltoztatja. A jövőben a következő módszerrel kell mérni a torkolati energiát:

A fegyverből kilőtt lövedék torkolati energiája legfeljebb 7,5J+6% lehet.

Minden versenyző esetében azt fajta lövedéket kell használni a torkolati energia ellenőrzése során, amilyet a versenyző a lövész feladat végrehajtás során használ.

A mérés során a lövedéktömeget a lövedék dobozán feltüntetett érték alapján, vagy 10 db lövedék tömegmérésének átlaga szerint kell figyelembe venni.

A lövedék sebességének mérése a csőtorkolattól legfeljebb 1m-re történhet. A sebesség mérés során az alkalmazott mérőműszerre +-6% mérési hibát feltételezni kell. A mérési hibát úgy kell figyelembe venni, hogy az a versenyzőre kedvezőbb értéket adjon.
A MAPOSZ versenyrendszerébe tartozó versenyeken a rendező a verseny során bármikor ellenőrizheti a fegyver torkolati energiáját. A méréssel a feladata teljesítésében félbeszakított versenyző a feladatát megismételheti. A rendező az állítható torkolati energiájú fegyverek kiszűrésére hangalapú sebesség mérést is alkalmazhat a fenti tolerancia feltételekkel.

Elnökség

2017.06.16.

A MAPOSZ Elnöksége 2017. március 13-án a következő határozatot hozta:

Az Elnökség a versenyengedélyek kiadása során a jövőben fokozottan figyelembe veszi a kérelmező lőtéri és lőtéren kívüli, elsősorban a közösségi oldalakon mutatott sportemberi magatartását. A versenyengedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező nyilvános szereplése során mindenben támogassa a Szövetséget kitűzött céljai elérésében, védje a Szövetség jó hírét, fellépjen a Szövetséget érő nyilvános kritikákkal szemben.

Közzétéve: 2017. március 14.

Változások a versenyszabályokban

A MAPOSZ versenyrendszerében idéntől nem fogadjuk el más lövész szervezetek versenyengedélyeit. A MAPOSZ minősítő versenyein a precíziós 25m, 40m és speed sziluett versenyszámban kizárólag érvényes MAPOSZ  éves versenyengedéllyel lehet indulni. A Hobbi és Amatőr kategória versenyszámaiban napi rajtengedéllyel is lehet indulni és minősítést szerezni.

Minősítő versenyen a 25m, 40m precíziós lövészetben, továbbá a speed sziluett versenyszámban tehát csak érvényes éves versenyengedéllyel lehet a versenyen résztvenni.

Fonyód 2016.05.01                           Elnök

A MAPOSZ elnöksége a légfegyverek torkolati energiájának mérésére a Dinamit Nobel Geco típusú lövedéket határozza meg. A torkolati energia meghatározása során a lövedéktömeget 0,454 gramm tömegűként kell figyelembe venni.

A MAPOSZ elnöksége a fegyverek tömegének mérésére a következő szabályt alkotja: a mérés során figyelembe kell venni a versenyfeladat végrehajtása során a fegyverrel egybeszerelt minden alkatrészt, így az arra felszerelt távcsövet és az esetleges bipodot is.

Minden mérést 6% bizonytalansági tényező figyelembe vételével kell végrehajtani. Szabálytalannak csak az a fegyver tekinthető, amely valamely szabályzatban előírt határértéket 6%-nél nagyobb mértékben halad meg.

Minden mérést háromszor kell végrehajtani és az ekként kapott értékek számtani középértéke a mért adat.

Elnökség, 2015. március 26. 

A MAPOSZ Elnöksége 2015 évre kiírja az 50m-es 0,22-es precíziós és Benchrest Kupát. A részletes szabályokat a “szabályzatok” menüpont tartartalmazza a MAPOSZ weblapján.

A MAPOSZ Elnöksége 2015 évere kiírja a precíziós légfegyveres Országos Bajnokságot és Open Kupát.

A MAPOSZ Elnöksége a Regionális Bajnokságokra beérkezett pályázatokat elbírálta. A pályázat elbírálásának eredménye a weblapon olvasható.

A MAPOSZ Elnöksége azok számára, akik nem rendelkeznek sem MAPOSZ éves versenyengedéllyel, sem pedig napi rajtengedélyt nem váltottak egy precíziós, vagy benchrest lövész eseményre, az eredményük ranglistán való közlését 1.500 Ft adminisztrációs díj megfizetéséhez köti. Az eredmények minősítő verseny eredménylistáján való közlése továbbra is csak valamelyik lövész szövetség érvényes versenyengedélye birtokában lehetséges.

A MAPOSZ versenynaptárába versenyt, vagy minősítő versenyt azok a sportszervezetek regisztrálhatnak, amelyek a versenykiírást legalább 30 nappal a verseny előtt megküldik a MAPOSZ címére és megfizetik az 5.000 Ft regisztrációs díjat a MAPOSZ bankszámla számára. A régiós pályázatok nyertesei mentesülnek a regisztrációs díjak megfizetése alól.

2015. február 25. Elnökség

A MAPOSZ elnöke Huszti Róberttel történt egyeztetése után a légfegyveres precíziós lövészet Open csoportjára vonatkozó versenyszabály megváltoztatását javasolja.

Elnökségi határozat:

A MAPOSZ elnöksége a légfegyveres precíziós lövészet sportágban az Open csoportban a 40m-es lőlap kiértékelését akként változtatja meg, hogy a kiértékelés nem a benchrest szabályok szerint, hanem a precíziós szabályok szerint történik.

A lövész pozíció előírása nem változott, továbbra is lehetséges több ponton támasztva lőni. Tovább olvasom